Informasjon fra Rallycrosseksjonen – Mal tilleggsregler NM

Mal for tilleggsregler 2010 er lagt ut her

Vi gjør oppmerksom på at dette er ment som et hjelpemiddel til klubbene som de står fritt til å bruke.