Informasjon fra Rallycrosseksjonen NM og NC Rallycross

Depotplass
Det blir mer og mer krevende for arrangør med tanke på depotplass ettersom teamene sitt utstyr krever mer og mer plass.
Hver deltager har krav på inntil 8,5 x 12 meter. Har man større enn dette må man dele depotplass med en eller flere, dvs at mer enn en deltager må ha plass i samme telt.
For at arrangør skal ha mulighet til å planlegge plassering best mulig ønsker arrangørene at hver deltager sender inn mål på sitt plassbehov og hvilke startnummer som skal dele plass dersom det er større enn 8,5 x 12 meter. Se tilleggsregler hos den enkelte for å kontakte arrangør/depotsjef. 

Strøm
Strøm har de siste årene vært inkludert i startavgiften. På grunn av den økonomiske sitasjonen med tanke på både leie av utstyr og strømpriser vil arrangørene i 2023 kunne ta en ekstra avgift for strøm. Dette fordi det er ikke tatt høyde for situasjonen når startavgiften ble bestemt. Hver enkelt arrangør har forskjellig behov når det gjelder å f.eks. leie utstyr og avgiften er derfor opp til den enkelte arrangør. 

Dekk 2024
RCS inviterte høsten 2022 til anbudskonkurranse vedrørende dekk i NM og NC for 2024-2026. Ved fristens utløp hadde seksjonen fått respons fra kun en interessert leverandør, Avon dekkservice. I tillegg inneholdt denne et forbehold vedrørende situasjonen med Avon.
Goodyear har kjøpt Avon Tyres og Cooper Tyres og legger ned produksjonen av motorsportdekk fra 2024.
Det er derfor satt inn en varsling om endring i NM- og NC-reglementene for Supernasjonal og Rallycross Jr:  

Det vil ikke være noen avtale om enhetsdekk for 2024. Det vil komme mer informasjon om dekk på et senere tidspunkt. 

Klassemøter
I forbindelse med løpet på Melhus vil det bli avholdt klassevise møter fredag kveld. Følg med for nærmere informasjon om dette,