Informasjon fra Rallycrosseksjonen

2020 ble en utfordrende sesong der planer måtte endres, nytenking måtte til, nye planer ble lagt og disse måtte endres igjen. Alt i takt med hvordan Covid-19 utviklet seg og bestemmelser og restriksjoner fra myndighetene stadig var i endring.

Vi er veldig fornøyd med at vi fikk gjennomført tre NM-løp og vi er stolte av de arrangørene som gjennomførte NM-løpene, og som jobbet for å gjøre dette til en best mulig opplevelse for alle som deltok. Endringer ble tatt med godt humør og både arrangører, funksjonærer og deltagere gjennomførte løpene på en positiv måte. Vi hadde også et bra startfelt på de tre rundene. En stor takk til alle.

Pr nå ser det dessverre ut til at vi også i 2021 må planlegge for at vi må gjennomføre med restriksjoner. Hvor mye og hvor lenge er det umulig å si noe om. Seksjonen vil samarbeide med arrangørene for å legge forskjellige planer og alternativer. 2020 viste at det er mulig og da har vi et godt utgangspunkt for 2021.

Reglement Rallycross junior 2021

I klassen for rallycross junior opplevde vi i år dessverre hendelser som alle parter gjerne skulle vært foruten, og som sikkert kunne vært løst på en bedre måte i alle ledd.

Det er veldig klart at seksjonen ønsker at Rallycross junior skal være en rekrutteringsklasse som skal utvikle sjåfører ikke biler. Hvordan man kan gjøre klassen så kostnadseffektiv som mulig er det utallige meninger om og man jobber hele tiden med fokus på dette. Men det er vanskelig å gå bakover på et reglement uten at det går ut over de bilene som er laget for klassen. Klassen har de siste årene vokst og blitt en av de største klassene som deltar på NM- og NC løpene. Klassen ble innført i 2007 og har i alle år fungert uten store problemer. I forkant av 2019 sesongen fikk man signaler om at enkelte planla å ta i bruk Super1600 biler, biler som fortsatt var konkurransedyktige i klasse 1. Dette er ikke i henhold til intensjonen for klassen og det ble jobbet frem en regel som skulle gi disse et handicap. Det viser seg dessverre vanskelig å kontrollere denne regelen fullt og helt, og den er dessuten mulig å omgå uten store problemer.

En annen faktor i dette er at man får mindre muligheter for å kunne ta biler som ikke lenger er fullt ut konkurransedyktige i klasse 1 ned i junior. Ved å tilføre tilleggsvekt på disse bilene vil de heller ikke være konkurransedyktige i juniorklassen og man kan stå med en del biler som blir mer eller mindre verdiløse lenge før de bør være det.

Seksjonen velger å gå tilbake til slik reglementet var frem til 2019 og ser heller på andre muligheter for å begrense kostnader og fokus på biler. Blant annet jobbes det for et enhetsdekk for klassen fra 2022 og dette blir varslet i reglementet for 2021. Det ses også på andre mulige endringer på litt lengre sikt.

Som nevnt har klassen eksistert siden 2007 og har vokst seg til en klasse med god rekruttering og godt miljø. Dette takket være mange fine ungdommer, foreldre og andre aktører som har bidratt. Det skal veldig lite til å rive ned noe det har tatt lang tid å bygge opp. Seksjonen ønsker at vi alle skal fortsette å bygge opp under det positive, ikke fokusere eller provosere frem negative ting. Disse ungdommene er fremtiden vår, og hvordan vi alle fremstår gir føringer for hvordan de utvikler seg.

Dekkreglement Supernasjonal

Avtalen med Avon Dekkservice ble på grunn av Covid-19 utsatt et år. Det vil si at den nå gjelder for 2021, 2022 og 2023. Medium dekk kjøpt av Avon Dekkservice i 2020 kan brukes neste år. Regn dekk kjøpt i 2019 og 2020 kan også brukes videre. Alle disse dekkene må merkes inn hos Avon Dekkservice i forkant av deltagelse i 2021.

Reglement Supernasjonal

Vi har også i år fått inn enkelte forslag til reglementsendringer for 2021. Vi gjør oppmerksom på at § 309, teknisk reglement for rallycross supernasjonal er vedtatt for 2020, 2021 og 2022 og vi vil ikke foreta endringer i dette med mindre det er av sikkerhetsmessige årsaker. Eventuelle endringer vil bli sett på for 2023.

Vi håper at alle bidrar til at smitteutfordringene minsker fremover og at vi dermed etter hvert kan komme tilbake til normale tilstander også når det gjelder billøp. Ta vare på hverandre og de rundt dere.

Vi ønsker alle en riktig god jul og ser frem mot en ny spennende sesong.