Informasjon fra Rallyseksjonen

Ifm. reglementsarbeidet for 2011, ønsker Rallyseksjonen innspill som kan vurderes i denne sammenheng.

Innspill sendes senest 13. august 2010 til NBF v/Rallyseksjonen,

Postadresse: NBF, Boks 60 Bryn, 0611 OSLO.

Fax: 23 05 45 10

E-post: rally@bilsport.no