Informasjon fra RCS angående kombiløp 2016

Mange arrangører har sett utfordringer i forhold til kombiløp som en følge av nytt teknisk reglement i rallycross. Seksjonen har derfor utarbeidet ett informasjonsskriv som vi håper er oppklarende.

Til alle arrangører av kombiløp (Bilcross / Rallycross)

NB! Informasjon om den nye rallycrossklassen NRC i siste avsnitt.

Det har for 2016 sesongen blitt gjort en del endringer av klasser i rallycross. Rallycross Nasjonal (RCN) er utgått og inngår nå i andre klasser. Det er innført vektfordeling i Supernasjonalklassene.
Etter at en del arrangører av kombiløp har sett utfordringer med vekting på løp der man har rallycrossklasser som deltar, tenker vi å komme med forslag til hvordan dette kan løses. Vi har hele tiden tenkt at det er forskjell på et NM løp og et lokalt løp der man kjører Bilcross og Rallycross på samme stevne (kombiløp). Det finnes også biler som kun kjøres på kombiløp. De nye reglementene åpner for mange flere biler å delta på kombiløp, da i prinsippet alle rallycrossbiler kan delta.

Arrangører kan løse dette på forskjellige måter, viktig at dette fremgår i tilleggsreglene.

Forslag 1:
Invitere til rallycrossklassen Supercars Nasjonal, 2 WD.
Da står det i reglementet §311:  «Her vil det også være mulighet for 2wd biler som ikke klasser inn i de andre supernasjonal klassene. Ved kontroll av biler i denne klassen må det avklares hvilket reglement som er gjeldende for bilen.»
Da kan alle rallycrossbiler med 2 WD delta (og kjøre i en klasse).
Man kan da kjøre uten å måtte forholde seg til vekting av bilene. Man må beskrive hvordan konkurransen skal foregå i tilleggsreglene.

Forslag 2:
Invitere til rallycross Supercars Nasjonal, 2WD over og under 2,4 liter (eller andre inndelinger).
Da står det i reglementet §311:  «Her vil det også være mulighet for 2wd biler som ikke klasser inn i de andre supernasjonal klassene. Ved kontroll av biler i denne klassen må det avklares hvilket reglement som er gjeldende for bilen.»
Da sier tilleggsreglene at det innad i klassen deles opp etter volum, dette er en mulighet arrangøren selv kan styre. Det kan også deles opp i flere klasser. (Generelle Bestemmelser Art 3.5.1 g).
Da vil man ha flere volumklasser der alle Rallycrossbiler kan delta som har 2WD, kategorisert etter motorvolum.
Man kan da kjøre konkurransen uten å måtte forholde seg til vekting av bilene. Man må beskrive hvordan konkurransen skal foregå.

Det man ikke kan gjøre er å invitere til Supernasjonal klasse 1600, 2000 osv. Da har man allerede henvist til Supernasjonalreglementet som har krav om vektprosent.

Nasjonal Rallycross – NRC
NRC er en helt ny rallycrossklasse med sterke begrensninger. Begrensingene skal føre til lik konkurranse og moderate kostnader på kjøretøyet og primært tenkt kjørt på stevner kombinert med bilcross. Alle arrangører som innbyr til bilcrossløp (ikke bare kombiløp) kan også innby til NRC, klassen kan kjøres på alle bilcrossbaner.