Informasjon fra sekretariatet – endret åpningstid

Sekretariatet stenger kl. 14.00 på tirsdager