Informasjon fra Kartingseksjonen. Mesterskap 2017

Karting Mesterskap 2017

Kartingseksjonen har vedtatt neste års mesterskapsopplegg.
Det blir to NM runder, kombinert med Norgescup, etter ønske fra klubber og arrangører. Forslagene fra klubbene forutsetter vi er diskutert blant medlemmene slik at de aktive har hatt en sterk påvirkning på de forslagene som er kommet.

Det inviteres til NM for klassene Junior 125, Rotax (Max), X30, ROK, OK-Junior, OK og KZ2. Som tidligere forutsettes det 8 deltagere minimum i klassen for at det skal bli tildelt NM poeng. Norgescup forbeholdes dermed Mini som kjører det samme opplegget som NM klassene som en forberedelse for de yngre førerne.

Kravet om en time trening er tatt bort slik at arrangementet starter på lørdag morgen med trening frem til lunsj. Deretter blir det tidskjøring, 2 heat og en finale på lørdag. På søndag kjøres det to avsluttende finaler etter en kort warm-up på morgenen. Det blir gitt poeng for hver finale, pluss sammenlagt poeng for finale 1 og 2 slik at det til sammen blir 4 poengsummer totalt hvorav den dårligste poengsummen skal strykes i hvert løp. Altså tre tellende poengsummer i hvert løp, totalt 6 poengsummer som til slutt skal avgjøre mesterskapstittelen.

De preliminære datoene er 24-25.Juni og 12-13. August 2017. Reglementet blir sendt til klubbene nå med anmodning om søknader. For å ha en geografisk spredning er det ønskelig at den første runden går på Vestlandet.

Søknadsfristen er satt til 15. desember 2016 kl 15.00.

Kartingseksjonen 01.12.2016