Informasjon fra Kartingseksjonen til Formel-K klubber vedr. Norgesmesteskap 2017 og reglementsendringer for sesongen 2017.

Fristen for å melde inn ønsker om arrangementsrunder, tellende i et Norgesmesterkap er 1. september. Grunnet arbeid med løps gjennomføring, antall runder og klasser vil Kartingseksjonen skyve på denne fristen. Ny frist blir 01. oktober. Forslag til Løpsgjennomføring blir lagt ut på Kartingseksjonen FB sider: NBF Kartingseksjonen. 

Kartingseksjonen ønsker også konstruktive forslag til forbedringer av samtlige reglement innen 01. oktober. Vi ønsker forslag til langsiktige reglement (minimum 5år)  slik at vi får en forutsigbarhet i reglementene. Vi oppfordrer alle  klubber til å ta initiativ til klubbkvelder der reglement blir tatt opp.


Nye frister, alle reglement, er da satt til 01. oktober. 

Klubbenes forslag sendes på e-post til: Karting@bilsport.no

Kartingseksjonen 15.08.2016