Informasjon og regelendringer fra Rallycrosseksjonen pr. 2. juni 2009

På bakgrunn av hendelser, observasjoner og innspill etter at 1. NC og NM runde er avviklet, samt henvisninger til samme problemstillinger flere steder i 2008 har RCS besluttet å foreta til dels store endringer i regelverket. I tillegg vil det bli opprettet en dialog med arrangørene og juryen for de resterende NC og NM rundene. RCS har lagt vekt på at endringene i størst mulig grad sammenfaller med EM reglene.

Se ny § 600 Nasjonalt reglement for Rallycross her
Se nytt NM reglement her
Se nytt NC reglement her

Følgende tema er berørt og kort fortalt:

Kontroll av tyvstartanlegg
Juryen skal kontrollere tyvstartanlegget hos alle NM/NC arrangører før start. (Ved misstanke om ufullstendighet må arrangøren oppnevne manuelle tyvstartdommere for hver startrekke.)

Sporvalg i finaler
Endres tilsvarende EM regler: Den fører med lavest poengsum velger startposisjon først, så nestbest o.s.v. (uavhengig av startrekke)

Tyvstart
Endres tilsvarende EM regler i finalene: Dersom en fører har foretatt en tyvstart, får hele feltet en advarsel og neste som tyvstarter blir dømt sist i finalen.

Klassifisering
Ved tilfeller der finaleresultatene ikke kan fremkomme (p.g.a. spesielle, uforutsette hendelser) og ikke kvalifiserer til omkjøring, skal klassifiseringen skje i henhold til finaleoppstillingen.

Klassifiserings Poeng
Endres tilsvarende EM regler:
Brutt omgang gir 80 poeng
Ikke startet gir 90 poeng
Svart flagg gir 95 poeng
Utelukkelse gir 95 poeng

ANNEN INFORMASJON:

Tidsskjema
Arrangørene må i utgangspunktet gjennomføre antall omganger pr. dag tilsvarende det som er annonsert og bekjentgjort i tilleggsreglene, og ikke endre dette ved avstemming på førermøtet.

Transpondere
Det er nå avtalt testing av tidtaking med transpondere under NM runden på Lyngås. Vi minner om at tidtakingen under NM runder i 2010 skal foretas med transpondere og at det blir krav til egen personlig transponder.

NEZ
Den oppsatte NEZ runden i Latvia for RC og Crosskart 18. og 19. juli er strøket. Men de håper å kunne sette opp en ny runde i oktober.