Informasjon om isbanekjøring

Ved å gå inn på baneregisteret vil dere kunne finne mye informasjon om kjøring på is.
Alle klubber har tilgang til registeret som inneholder svært mye informasjon om flere emner.

Har dere problemer med innlogging så send en mail til tom.kaasa@bilsport.no