Informasjon om Oppdateringer og Nye LLH,LLDI,JMA,HASP,LS,TKCÅ,TKC

Det viser seg at vi trenger flere oppdateringsdatoer for ovennevnte fun-lisenser.
Vi ber klubbene sende oss en mail på antall personer som trenger oppdatering på de forskjellige autorisasjonene, slik at vi kan få en oversikt over hvor i landet og hvor store lokaler vi da må bestille til dette.

Dersom klubbene også trenger å få autorisert nye i disse funksjonene gi oss tilbakemelding på dette også.
Det vil bli forsøkt å avholde oppdaringer på/i

Sør/Vestlandet
Nordnorge
Oslo regionen.

Klubbene sender inn sine antall til de forskjellige oppdateringer og evnt. nye  på
mail til : info@bilsport.no.

 

30.09.2013
Stine Majorsæter