Informasjon til alle Førerkurs instruktører på klubbnivå, INFK og INCR.

Det har i dag blitt sendt ut e-post til alle førerkurs instruktører på klubbnivå, INFK og INCR (Formel-K, Hastighet Jr. (Crosskart,Bilcross,Rallycross) + Rallycross senior.
Det viser seg at noen kursinstruktører ikke er lagt inn med e-post adr. og dermed ikk får denne.
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har mottatt denne e-posten.

E-posten inneholder informasjon vedr. rapportering til NBF.

 

Med vennlig hilsen

Stine Majorsæter.
e-post: stine.majorsater@bilsport.no
Tlf: 23 05 45 00.