Informasjon til baneeiere fra Baneseksjonen vedrørende baneregister

Baneregister
Arbeidet med baneregisteret er nå på det nærmeste ferdig. Før registeret blir åpnet ønsker vi å oppdatere kontaktnavn og adresser.
Etter årets sommerferie vil vi fortløpende åpne registeret for de klubbene som har sendt inn sine kontaktnavn.

Send derfor følgende til mailadresse. bane@bilsport.no

Klubbens hovedkontakt med tlf, mail, og adresse
Navn tlf, mail og adresse på den ansvarlige for hver enkelt bane.
Tegning og eller bilde av banene.

I registeret vil dere finne alle baner, banepapirer samt kontrollrapporter fra 2013 og fremover.