Varseltrekant i rally

Presisering av praksis rundt bruk av varseltrekant på SS iht «Spesialreglement for rally 2023 § 40.4»

Det har oppstått hendelser i 2023 hvor varseltrekant er fjernet av deltaker før bil er flyttet til et sikkert sted utenfor risikosone slik at det har medført unødig risiko og skader for de involverte utøvere i påfølgende biler.

Rallyseksjonen minner derfor på viktigheten av at reglementet følges og at evt. brudd mot reglene skal rapporteres til løpsleder for videre behandling hos jury.