Informasjon vedrørende sikkerhetsbur

I forbindelse med sikkerhetsbur for Rallybiler, Rallycrossbiler, Racingbiler og Driftingbiler gjelder §304 sammen med de respektive særreglement.  

Info om Bilcross neders i dokumentet.

Sikkerhetsreglementet for bur i §304 gjeldende fra 01.01.2022, gjelder for biler førstegangs-lisensiert i Norge etter denne datoen. Dette vil gjelde biler som er bygd i Norge eller kjøpt fra utlandet og førstegangs-lisensiert i Norge etter denne datoen.  Biler lisensiert før denne datoen må ikke endres med mindre de ikke tilfredsstiller det gamle burreglementet §304-11-2021

Det fremstår en del usikkerheter og uklarheter i miljøet rundt blant annet dørforsterkning. På biler homologert (ofte samsvarende med årsmodell modelltypen er laget) fra 01.01.2001 er det krav om 2 langsgående rør som dørforsterkning. For biler homologert før dette er det kun krav om 1 dørforsterkning, men man kan sette inn 2 eller flere etter de krav som står i reglementet.  For flere grener er det flere krav i særreglementene enn det som finnes i det generelle burreglementet og dette må man ta høyde for ved vurdering av en bil.

Burreglementet som gjelder for Norge er hentet fra FIA (Internasjonale bilsportforbundet) sine regelverk. FIA har hele tiden vært veldig opptatt av deltagersikkerheten og man har utviklet sikkerheten for deltagerne i takt med utviklingen på bilene, undersøkelser av biler som har vært med i store krasjer, og gjentagende beregninger med økende krav som skal sikre deltageren på best mulig måte.

Det er ingen tvil om at bilsport blir betegnet som en risikosport, men historien viser også at sikkerheten har utviklet seg i takt med fornyet kunnskap slik at man heldigvis har hatt veldig få alvorlige skader sammenlignet med all annen risikosport.

I beregning av rørdimensjoner og konstruksjoner i et sikkerhetsbur er inntrenging inn mot deltageren et viktig element for å hindre personskade. Dette er et vesentlig punkt i beregningen for hvorfor rør skal være konstruert slik burreglementet sier. I burreglementet er det definert hvilke rør som kan bøyes eller skal følge bilens form. Alle de andre rørene skal i prinsippet være rette.

Ved beregning av styrken på et bur viser alle tester at en rett dørforsterkning må strekkes for å kunne deformeres og gå inn mot deltageren. Men et bøyd rør er allerede for langt og vil kreve vesentlig mindre kraft for å deformeres og bevege seg inn mot deltageren tilsvarende den lengden det er for langt.

Dørforsterkning er diskutert i mange fora den siste tiden, og det er mange påstander og forklaringer som ligger ute som kan forvirre både uerfaren og erfaren bilsportutøver og kontrollør. I den forbindelse har NBF vært i kontakt med FIA for å sikre at vår oversettelse av den engelske teksten er riktig og vår forståelse er i samsvar med FIA Technical Department som i alle sikkerhetsspørsmål støtter seg på sin egen avdeling FIA Safety Department.

Etter en gjennomgang og ytterligere undersøkelser av biler på løp så kan det se ut som at det er et behov for å klargjøre hva som kan godkjennes innenfor definisjonen langsgående rør som dørforsterkning og fortsatt være innenfor en akseptabel sikkerhetsmargin. Vi vil tydeliggjøre dette i regelverket for sikkerhetsbur. Vi vil påpeke at denne toleransen kun vil gjelde for biler lisensiert før 01.01.2022.

Det tillates et avvik på +/- 40mm fra en rett linje målt fra senterlinjen mellom hovedbøyle og frontbøyle/ halv sidebøyle.  

 

 304-11-2021 Gammelt burreglement for biler førstegang lisensiert senest 31.12.2021

11.2.1.4. Dørforsterkning (sidebeskyttelse)
Ett eller flere langsgående stag skal monteres på hver side av bilen. (Se tegn. 253-7, 253-8, 253-12 og 253-17). Det tillates et avvik på +/- 40mm fra en rett linje målt fra senterlinje mellom hovedbøyle og frontbøyle/ halv sidebøyle. De kan være demonterbare. I løp / trening uten kartleser / co-driver er sidebeskyttelse obligatorisk kun på førersiden. Sidebeskyttelsen skal monteres så høyt som mulig, men øvre innfestingspunkt må ikke være høyere enn halvparten av døråpningens høyde målt fra dørterskelen. Om innfestingspunktene er plassert foran eller bak døråpningen, gjelder høydebegrensningen kun den del av stagene som er i døråpningen. I de tilfeller der  sideforsterkningen har form som en”X” (kryss), anbefales det at de nederste monteringspunkter på de kryssende stag monteres direkte på hovedbøylens og fremre bøylens innfestingspunkter i karosseriet. Dessuten skal ett av X-stagene være i ett helt stykke. Ved dørforsterkning (tegning 253-8) er det tillatt å montere forsterkningsplater (tegning 253-16A) i krysset.

 

Bilcross

Bilcross har eget reglement der buret er definert. Her er det beskrevet hva som må gjøres dersom man trenger å bøye dørforsterkning utenfor denne toleransen.

 

Fra § 313 Teknisk reglement Bilcross 2022

6.10.5. Dørforsterkning

Ett eller flere langsgående rette stag skal monteres på førersiden. (Se tegn. 253-7, 253-8, 253-12 og 253-17). Det tillates et avvik på +/- 40mm fra en rett linje målt fra senterlinje mellom hovedbøyle og frontbøyle/ halv sidebøyle.De kan være demonterbare. Sidebeskyttelsen skal monteres så høyt som mulig, men øvre innfestingspunkt må ikke være høyere enn halvparten av døråpningens høyde målt fra dørterskelen. Om innfestingspunktene er plassert foran eller bak døråpningen, gjelder høydebegrensningen kun den del av stagene som er i døråpningen. I de tilfeller der sideforsterkningen har form som en ”X” (kryss), skal ett av X-stagene være i ett helt stykke.