Informasjon vedr Tracdays

Informasjon fra Norges Bilsportforbund verdrørende Trackdays
I forbindelse med feilinformasjon fra Alexander Mørk, Trackday.no, som er publisert på diverse sosiale medier, vil NBF presisere følgende.

 

NBF har ikke nektet noen å arrangere hverken Trackdays eller Cup/konkurransekjøring i racing.

I slike tilfeller, som i alle andre grener, kreves det imidlertid at en klubb tilsluttet en av NBFs hovedorganisasjoner, KNA, NAF, NMK, Amcar eller MA står som arrangør. En kommersiell aktør som Trackday.no er ikke noen «arrangør» som NBF forholder seg til, men kan være en samarbeidspartner for en klubb. De to siste årene har KNA Vålerbanen hatt et slikt samarbeidsforhold til Trackday.no/Alexander Mørk. Et samarbeid som NBF ikke har noe forhold til.

Den aktuelle arrangørklubb må søke NBF om tillatelse (arrangørlisens) i henhold til NBFs regler.

For 2015 er det ingen klubb som har søkt om å arrangere Trackdays eller Trackday Cup i samarbeid med Trackday.no.

Når det gjelder regelverk for Trackday Cup så er det også en forutsetning at det faktisk er en klubb tilsluttet en av de fem nevnte organisasjonene som er involvert. Det har vært signalisert til Trackday.no at NBF ønsker en gjennomgang av regelverket, og da sammen med en arrangørklubb. Noen slik klubb har altså ikke meldt seg.

Det som er viktig i denne saken er at det ikke er noen andre regler for arrangement av denne typen, enn for andre typer bilsportsarrangement. Trackday.no kan være en kommersiell partner, men i forhold til NBF er det en klubb som er ansvarlig. Det er heller ingenting i veien for at klubber kan arrangere både Trackdays, løp og cup uten at en partner som Trackday.no er involvert.

Oslo, 4. mars 2015

 

 

Med vennlig hilsen
NBF
Racingseksjonen