Informasjon vedrørende dekk NM Rallycross og Bakkeløp

Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Rallycross

I seksjonens møte med klasserepresentantene kom det fra enkelte klasser ønske om enhetsdekk i NM, mens andre ønsket et kompromiss som gikk på at man kunne tillate kun Medium gummiblanding på dekk. Alle syntes dette var en akseptabel begrensning og ble noe som seksjonen tok med seg i videre diskusjoner. Forslaget ble også lagt frem på Bilsport18, som et forslag. Det er sånn at seksjonen skal og har hatt tradisjon for å varsle vesentlige endringer spesielt av teknisk art i god tid. Derfor kom man etter hvert frem til at det var for sent å innføre dette for 2019. Mange har dekk kjøpt på slutten av sesongen som man få mulighet til å bruke opp. Derfor ble endringen bestemt utsatt til 2020. § 309 pkt. 2.1 gjelder for 2019.

I juniorklassen gikk man for enhetsdekk, men samme begrunnelse som over gjorde at også dette er utsatt til 2020.

Ved videre undersøkelser viser det seg at det ikke finnes (etter hva seksjonen har funnet ut) en fastsatt norm for hva som er Medium gummiblanding. Og at en leverandør lett kan bestille et parti merket med «Medium» uten at det stemmer med hva vi forbinder med et dekk med medium gummiblanding i dag. Dette har medført ytterligere utfordringer med å bestemme et slikt reglement pr dags dato. Seksjonen må ha litt tid på å vurdere dette. Det vil da også bli vurdert å innby til anbudskonkurranse for enhetsdekk for 2020 da dette vil være mer kontrollerbart. Vårt mål er at vi skal kunne informere om dette før sesongstart, men gjør uansett alle utøvere oppmerksom på at det sannsynligvis vil komme en endring for 2020 og at alle dermed tar høyde for det i løpet av sesongen.

Bakkeløp

I et forsøk på å begrense utgifter for NM i Bakkeløp (fordi det bare er to løp) og med dette forhåpentligvis øke antall deltagere, ble det etter ønske satt en begrensning på hva slags dekk som var tillatt. Likevel ser vi at teksten i NM-reglementet måtte endres noe (av samme begrunnelse som over vedrørende varsling):
Hjul skal være i henhold til de respektive klassers tekniske regelverk.
Tillatte dekk:
Klasse 1-4: slicks (skjæring er tillatt), FIA enhetsdekk for EM/VM samt støpte regndekk
Klasse 5: Dekk i henhold til klassingsliste for rally
Klasse 6: Dekk i henhold til klassingsliste for rally, Slicks (skjæring er tillatt), FIA enhetsdekk for EM/VM samt støpte regndekk
I klasse 1-4 tillates kun slicks eller støpte regnhjul.
På rallybiler i klasse 5 og 6 kan reservehjul og jekk med tilbehør demonteres forutsatt at bilens vekt er i henhold til teknisk reglement. Det er tillatt med slicks i klasse 6.

Reglement for Norgesmesterskap i Bakkeløp er revidert 12.01.2019.