Informasjon vedrørende JR125 i Karting fra 2025

Hei Kartingvenner!

Fra 2025 blir klassen JR125 åpnet for flere motorer enn dagens Vortex. En viktig årsak er å skape valgfrihet for dere utøvere, samt bidra til at den motoren dere bruker i JR125 også skal kunne brukes videre i seniorklassene når utøver har blitt gammel nok for dette. Med to nye leverandører av motorer til JR125 så oppnår vi også bedre geografisk spredning på leverandørene.

Hva betyr dette i praksis? Først av alt, dagens motor i enhetsklassen JR125 fra Vortex kommer fortsatt til å være både godkjent og ønsket i klassen. Etter mange år med denne motoren så har man masse data, så dagens motor i JR125 vil bli brukt som en referanse for regelverket i «nye» JR125, når man skal komme frem til vekt og ytelse på de to nye motorene som kommer inn, Rotax Junior og X30 Junior.

Hvordan vil så en premieutdeling gå for seg? Enkelt nok, arrangøren premierer vinnere i klassen JR125. De enkelte promotorer/cuper premierer «sine» utøvere, som for eksempel kan være at beste X30 havnet på 4.plass i JR125, men da som beste X30 og selvsagt da samme for Rotax og Vortex.

Skal alle nå ha tre motorer, slik at man alltid har den «optimale» motoren til akkurat «den» banen? Nei, det arbeides med et regelverk som skal forhindre dette, samt at vi går i tett dialog med promotorene rundt regelverket for deres respektive cuper.

Tilbake til hvorfor: Uansett om du er en «fan» av Vortex, Iame eller Rotax så vil dette bety større valgfrihet for dere utøvere og vi mener bestemt at dette er et tiltak som bidrar til å løfte JR125 totalt sett i Norge. Et mangfold, samt ennå større felt og konkurranse i JR125, vil bidra til å skape ennå flere kommende stjerner i Norsk bilsport!

Med vennlig hilsen
Kartingseksjonen, NBF.