Informasjon vedrørende Rallycross junior.

Etter Informasjon fra Rallycrosseksjonen publisert 24.12.2020 mottok seksjonen en underskriftskampanje på at tilleggsvekten for biler som har gått i klasse 1 ville bli fjernet. Dette var underskrevet av et flertall av deltagere i juniorklassen.

Seksjonen mener at endringen var godt begrunnet i informasjonen som er lagt ut, men ser at det kunne vært bedre dialog mellom klassen og seksjonen. Etter behandling i seksjonen fikk klassen følgende tilbake:

 1. Endringen trekkes tilbake midlertidig for 2021 (foreslått i henvendelsen til seksjonen)
 2. Deltagere/foresatte lager en arbeidsgruppe som lager forslag til ny §310 teknisk reglement for rallycross junior 2022. Eksisterende reglement sendes gruppen som arbeidsgrunnlag og forslaget fra arbeidsgruppen skal vise hva som skal strykes og hva som foreslås nytt, slik de ønsker tekster skal utformes.
  Gruppen som jobber med dette skal bestå av:
  – deltagere/foresatte som representerer forskjellige bilmerker.
  – deltagere/foresatte som representerer både nedre og øvre del av aldersgruppen i klassen.
  Det er viktig at gruppen tenker fremtidsrettet, ikke bare på situasjonen som dagens utøvere befinner seg i.
 3. Seksjonen ønsker tilbakemelding på hvilke personer som vil utgjøre arbeidsgruppen. En deltager i gruppen oppnevnes som kontaktperson.
 4. Forslaget til ny (komplett) §310 teknisk reglement rallycross junior sendes RCS senest 1. juni 2021. Arbeidsgruppen bør også publisere sitt forslag slik at flere kan vurdere forslaget.
 5. Seksjonen vurderer forslaget
 6. RCS og alle deltagere/foresatte samles til et felles gjennomgangsmøte hvor arbeidsgruppens forslag blir gjennomgått med eventuelle kommentarer fra RCS, og diskuteres.
 7. Hovedmål vil være å kunne presentere teknisk reglement Rallycross junior gjeldende fra 1. januar 2022, ca. 1. juli 2021.

Dette er bekreftet positivt mottatt av gruppen som vil komme tilbake til seksjonen i henhold til punktene over.