Informasjon vedrørende Weld Wheels

På grunn av at produsenten Weld Wheels har innført strengere rutiner for inspeksjon av deres American Racing/Weld 15.3 & 15.4 felger kan ikke disse resertifiseres på den såkalte SFI touren. (Persåker/ME Racing). Felgene må i stedet sendes til Andy Robinson Race Cars i England  (www.robinsonracecars.com) for resertifisering.

 

I denne forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på at SFI 15.3 har en gyldighets periode på 4 år fra dato påstemplet tag før de må resertifiseres på nytt, mens SFI 15.4 må resertifiseres senest 1 år etter dato påstemplet tag.