Informasjons fra Driftingseksjonen, Endringer i teknisk reglement.

Det har blitt gjort endringer i teknisk reglement for

Junior
Semi Pro
Pro

http://bilsport.no/sider/reglement/reglement-drifting/

 Driftingseksjonen 07.05.2012