Ingen praktiske endringer i norsk bilsport

NBF Flagg_600
Vi ønsker å presisere for alle involverte i norsk bilsport at det ikke er noen endring i Norges Bilsportforbunds mandat. All bilsport i Norge organiseres gjennom NBF og overvåkes og kontrolleres av NBF.

NBFs mandat er som følger, og dette er ikke endret siden 1932:
«All bilsport i Norge organiseres, kontrolleres og overvåkes av Norges Bilsportforbund (NBF). Federation Internationale de l’Automobile (FIA), som er det internasjonale organ med myndighet til å gi eller endre regler som fremmer kontroll av bilsport, har gitt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) mandat til å påse at internasjonale bestemmelser for bilsport overholdes i Norge. KNA har delegert dette mandat videre til Norges Bilsportforbund»

Det er altså ingen endringer som påvirker en utøver eller arrangør.

Det betyr at alle utøvere som er medlem av KNA, NMK, NAF, Amcar eller MA er hjertlig velkomne til å løse lisens . Arrangørklubber tilsluttet de samme organisasjoner kan også  arrangere billøp slik det har vært i en årrekke.

Med andre ord er det ingen endring i forhold til hvem som organisererer norsk bilsport og hvem som kan delta.