Invitasjon til Kartsportkonferansen 2009

Vedlagt finner dere invitasjon til Kartsportkonferansen 2009
Invitasjon vil bli sendt samtlige Kartklubber og løpsledere i Formel-K, vi ønsker også andre hastighetsløpsledere velkommen.

Konferansen vil også i år foregå på Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter.
Dato : 21.-22. mars 2009

Det vil bli avholdt kurs for:
Løpssekretærer – Nye
Tekniske kontrollanter – Nye
Instruktørkurs/treningsansvarlig – Nye
Løpsledere – Oppfriskning –   OBS !! Vi tar også med nye løpsledere da responsen for oppfriskning har vært dårlig.

invitasjon-funksj_program_09.pdf
pameldingsskjema.pdf

Kartingseksjonen ønsker dere alle velkommen !