Invitasjon til leverandører av dekk Rallycross

Dekk til klassen NRC (Nasjonal Rallycross)

NRC er en ny klasse i rallycross fra 2016. NRC er en rallycrossklasse med sterke begrensninger. Begrensingene skal føre til lik konkurranse og moderate kostnader på kjøretøyet.

Vi inviterer til å gi tilbud på dekk for bruk i denne klassen. Det vil bli laget en liste som offentligjøres før hver sesong som vil gjelde sesongen ut. Klassen NRC skal kjøres på baner som kan bestå av enten bare grus eller kombinasjon av grust og asfalt som banedekke. Listen skal gjelde fra 01.03 til 28.02 hvert år.

Kriterier for at dekkene kan inngå på listen:

 1. Makspris: kr 1200,- for 17 tommer, kr 1100,- for 13-16 tommer. Alle priser inkl. mva
 2. Dekkene skal kunne brukes på vått og tørt føre.
 3. Dekkene må ha mønster på minimum 17% av dekkets totale dekkbane.
 4. Dekkbredde max dimensjon 225 mm. Målt i henhold til STRO.
 5. Tilgjengelighet: Dekkene skal kunne være tilgjengelig eller sendes over hele landet.

 

Søknad om godkjennelse av dekk for dette formålet må sendes til

Norges Bilsportforbund
v/Rallycrosseksjonen
Postboks 60, Bryn
0611 Oslo

e-post: rallycross@bilsport.no

Søknaden må inneholde informasjon om:

 1. Dekknavn
 2. Merkebeskrivelse
 3. Bildet av dekket med beskrivelse.
 4. Tilgjengelige dimensjoner
 5. Pris med mva uten frakt
 6. Firmainformasjon