Invitasjon til samling for Dragrace og Street Legal

forddragrace

Vi ønsker å invitere alle motorinteresserte til en samling i Trondheim. På denne samlingen vil vi informere om regelverk for 2015 og prosesser rundt regelverk generelt. Vi vil også ha en seanse med litt åpen forum for å diskutere det flotte som skjer i lokal og nasjonal sammenheng.

Lørdag den 11.04.2015. Start kl 10:00.

Se program her: Dragraceseksjonen inviterer til Samling i Trondheim

Det vil også bli en oppdaterings-seanse for personer som har funksjonærlisenser.

På Søndag den 12.04.2015 vil det bli mulighet for å utdanne nye funksjonærer. Her må klubbene melde inn sitt behov. Vi legger til rette for 1 kurs for Jury, Løpsleder og Starter. Og 1 kurs for Tekniske kontrollører. Disse kursene vil gå parallelt og kan ikke kombineres. Påmelding til tommy.kristiansen@bilsport.no.

Vi ønsker at du kommer og bidrar på denne konferansen slik at din kompetanse og mening blir med i veien videre mot fremtidens Dragrace og Street Legal verden.

 Sted:

CU Autoglass

Båtsmannsgate 3, 7042 Trondheim

 

Hilsen

Dragraceseksjonen i NBF