Isbane kjøring

Klubbene har anledning på en enkle måte å kunne bruke sine baneanlegg til kjøring om vinteren.

Ta kontakt med din lokale baneinspektør for mer informasjon.