Jan Johansen ny Generalsekretær i KNA

jan_johansen_510.jpgJan Johansen (50) er ansatt som ny Generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA). Han vil tiltre stillingen fra nyttår.

-Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått Jan med på laget. Han kan vise til svært gode resultater fra det å lede en medlemsorganisasjon tidligere. Han har meget god kompetanse på bilorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Hans inntreden vil komme til å bety mye for KNAs utvikling fremover. KNAs hovedstyre ser frem til å samarbeide med Jan Johansen, sier president Erik Hillesund.
Jan Johansen har bred erfaring fra arbeid med bilorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som direktør i NAF gjennom ni år.

I sin tid som NAF-direktør hadde Johansen flere sentrale verv i den internasjonale bilorganisasjonen FIA, der også KNA er medlem. Han har også lagt ned en stor innsats i å få plass på en samarbeidsmodell for nordiske automobilklubber.

Johansen har også vært styreleder i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) samt styremedlem i Trygg Trafikk og Rally Norway AS.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Jeg har blitt kjent med KNA gjennom noen måneder og ser et betydelig potensial for utvikling. Det er veldig mye som er bra i KNA, og det skal vi fortsette med. Samtidig skal vi sammen søke å ta ut det åpenbare potensialet, til beste for organisasjonen og dens medlemmer, sier Jan Johansen.

-KNA er en organisasjon med stor og stolt tradisjon som vi skal ta vare på og ha respekt for. Jeg har stor glede av å jobbe i frivillige organisasjoner, og motiveres av å arbeide med tillitsvalgte og frivillige ildsjeler som bruker sin fritid på det de brenner for. En tett og god kontakt med tillitsmannsapparatet er viktig for å lykkes, sier Johansen videre.

I tillegg til sine ni år som NAF-direktør har Johansen hatt ledende stillinger i COOP Norge, C. Tybring-Gjedde AS og Narvesen AS.

KNA er Norges eldste bilorganisasjon og ble stiftet så tidlig som i 1907. Klubben har i dag rundt 14 000 medlemmer og 25 lokalavdelinger rundt i landet. Bilsport, bilpolitikk og medlemsfordeler er de tre viktige pilarene i KNA.