Junior 125 motor i karting

Junior 125 tekniske endringer 2020

Videreføring av avtalen med OTK Kart Group S.r.l
Vår avtale løper videre i fem nye år f.o.m 1.1.2020 med OTK for levering av Vortex motorer til Klassen Junior 125. Motoren vi bruker i dag, ROK Junior, vil bli komplettert av en oppgradert versjon av ROK Junior markedsført som RPK GP Junior. Det arbeides med et felles homologeringsdokument for begge versjoner av ROK Junior. Det er samme motor men med en annen sylinder og et enklere eksosanlegg. Ytelsene er like/tilsvarende for begge versjonene.

For å forklare litt om bakgrunnen for de tekniske tilleggene for Vortex ROK Junior motoren som allerede er publisert er det nødvendig med utfyllende informasjon om vedtaket Kartingseksjonen har gjort.

Først litt om klassens levetid slik den ble presentert høsten 2014. For at det skulle være forutsigbarhet for klassen ble den lansert med et ti-års perspektiv. Det betyr at motoren som ble presentert ville ha 10 år nasjonal homologering, altså frem til 31.12.2024. Den er selvfølgelig fortsatt gyldig og fortsetter uendret. Avtalen med OTK Kart Group S.r.l. som eier Vortex merket, er i utgangspunktet en fem-års avtale med automatisk fornying for fem nye år dersom ingen av partene sier den opp før fem år har gått. Grunnen til at vi gjorde en 5+5 avtale var at vi ville ha muligheten til å avslutte samarbeidet etter fem år dersom det forelå årsaker som gjorde at vi ikke ville fortsette. Klassen og homologeringen ville uansett hatt ti års gyldighet selv om kontrakten ble avsluttet.

Høsten 2018 startet vi dialogen med OTK om hvordan veien videre skulle være. Kartingseksjonen fikk forelagt hvordan OTK og Vortex så for seg videre samarbeid og Kartingseksjonen la fram sine ønsker og erfaringer. Synspunkter og forslag er grundig diskutert i seksjonen helt frem til vedtaket nå i august. Det har vært en god dialog med OTK hele veien og et ønske fra begge parter om videre samarbeid.

Ett av de viktige punktene som har vært diskutert er om versjonen av motoren vi bruker i dag fremdeles vil være det beste alternativet for de neste fem årene, både med tanke på det sportslige og den praktiske kommersielle siden. OTK presenterte tre ulike alternativer hvor to var likeverdige versjoner av ROK Junior, den eksisterende versjonen i begrenset produksjon for Norge og en oppgradert versjon som benyttes av andre land i Europa. Et tredje alternativ var OK Junior med låst homologering i fem år. Ett viktig punkt i kontrakten med OTK omhandler sportslig likhet. Det betyr at leverandøren må sikre at produktene som leveres er sportslig likeverdige, altså at det ikke skal være store avvik i total ytelse som påvirker det sportslige. Med dette som bakgrunn ble OK Junior alternativet valgt bort og Kartingseksjonen vedtok å ta med den oppgraderte versjonen av ROK Junior i Junior 125 klassen.

Begge versjonene av ROK Junior bygger på samme bunnkasse og teknologi, forskjellen er at oppgraderingen har ny sylinder og et annet eksosanlegg. Ytelsesmessig er versjonene likeverdige og tester som er gjennomført viser også dette. Vi er ikke ferdige med testingen og resultatene vil selvfølgelig bli offentliggjort når de er klare. Av denne grunn er heller ikke prisen på den oppgraderte versjonen klar.

Som vi alle opplever skjer endringer hyppigere enn tidligere, uansett om det gjelder motorsport, annen utstyrsidrett eller i vår vanlige hverdag. ROK Junior motoren har i løpet av de fem årene vi har hatt den gjennomgått flere tekniske endringer og forbedringer, både på komponenter internt i motoren og eksternt. Også det sportslige reglementet er endret siden klassen ble innført i 2015. Endringer og tilpasninger vil pågå hele tiden og en av Kartingseksjones oppgaver er å sikre sportslig likhet uansett hvilken endring som må gjennomføres, og i tillegg påse at leverandøren også oppfyller sine forpliktelser. Det er nødvendig at Kartsporten kan tilpasse seg et endrings-intensivt miljø, både for å holde på utøverne som er aktive i dag og samtidig opprettholde et godt tilbud til de som ønsker seg inn i vår sport.

Senior 125 – Komplettering i Senior segmentet

Som dere sikkert også har registret er det liten deltagelse i Senior segmentet for de arrangørene som ikke har fått tildelt en Cup fra merkescup promotorene (IAME, Rotax og ROK). For å gi et bredere tilbud har vi besluttet å sette opp en felles Senior 125 klasse. I motsetning til Production som vi hadde for noen år siden blir Senior 125 begrenset til de aktuelle 125ccm motoren som allerede er i bruk, IAME X30, Rotax FR125, ROK (dagens Juniormotor med annen eksosflens) og ROK GP. Konseptet er allerede gjennomført bla. i NMK Sommercup med god deltagelse og godt resultat.

Etter all sannsynlighet vil det kreve justering av vektgrenser i de tilfeller man f.eks. benytter dagens Roc Junior-motor, men dette vil vi komme tilbake til.