Juryledere godt forberedt

65 juryledere fra hele det langstrakte Norge er klare for sine oppgaver i årets mange løp, etter at de deltok på Bilsportforbundets årlige Jurylederkonferanse i helgen.

Med flere ledere fra seksjoner, appelldomstol, lovutvalg, styret og ansatte var totalt 83 personer med på å forberede jurylederne på årets sesong. Dette er en årlig konferanse, der det både utveksles erfaringer jurymedlemmer imellom og man får påfyll av kunnskap.

Etter at NBFs president Glenn Mellegaard hadde ønsket forsamlingen velkommen, gjennomgikk Lovutvalgets leder Roar Forgaard enkelte endringer i NBFs Generelle Bestemmelser. Appelldomstolens leder Ronny Hansen gjennomgikk appeller fra 2023, som det for øvrig var kun en av. Andre aktuelle tema ble også gjennomgått.

Gruppearbeid med forskjellige oppgaver knyttet til hendelser i løp det siste året er en vesentlig del av konferansen. Denne måten å arbeide på gir trening i raskt å finne frem til paragrafer i reglement og komme opp med løsninger. Det hele ble godt bundet sammen av Tommy Kristiansen, Tom Kaasa og Bjørn Erik Hagen fra NBFs administrasjon, og Ronny Hansen som er mye brukt som kursleder rundt i landet var også aktiv i disse øvelsene.

Konferansen strakk seg fra lørdag morgen og frem til lunsj søndag, og en ikke uvesentlig del er det sosiale på lørdag kveld. Det er viktig at vi trives og har det hyggelig i Norsk Bilsport, og under helgens konferanse var det en god og hyggelig tone både i og utenfor konferansesalen.
Vi kan trygt slå fast at våre juryledere er godt forberedt på årets sesong!