Jurylederkonferanse 2009

Invitasjon og påmeldingskjema.

Forslag til Nye Juryleder sendes NBF ved Trond Bakkom, trond.bakkom@bilsport.no

invitasjon-pamelding2009.pdf