Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder blant annet for norsk bilsport sine klubber og gjelder fram til 31. august 2021.

-Dette er en viktig endring som betyr mye for lag og organisasjoner. Målet er at denne ordningen skal sette hele frivilligheten, den fantastiske korpsbevegelsen og hele breddeidrettsfamilien, i stand til å gjennomføre arrangementer og aktiviteter så snart det er mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Nærmere informasjon og rettledning til denne delen av ordningen blir lagt ut på Lotteritilsynets nettside så snart det er klart.Man kommer antageligvis til å åpne for søknader i juni 2021.

Hele pressemeldingen fra Kulturdepartementet kan leses her.