Dragrace Oppdateringskurs for funksjonærer med lisens 14. april 2024

14 apr
Dragrace, Street Legal, Funksjonærkurs
clock11:00-15:00
Arrangør: Norges Bilsportforbund

For Dragrace skal alle lisensierte Funskjonærer være på oppdatering senest hvert 4. år. Seksjonen legger derfor til rette med oppdateringskurs hvert år i forskjellige regioner i Norge (Øst, Midt, Nord og Sør/Vest) I år er det oppdateringskurs i region Øst, men alle som trenger oppdatering er selvsagt hjertlig velkomne. Har du ikke gjennomført noen oppdatering de siste 4 årene, er du pålagt dette for å beholde lisensen fremover de neste 4 år.

Kurssted: Norges Bilsportforbund sine lokaler
Nils Hansensvei 8, 0667 Oslo

Kursavgift 420kr (faktureres klubben)

Påmeldingsfrist 08.04.2024
Påmelding sendes til info@bilsport.no