Fører- og kartleser-kurs i rally

21 sep
Førerlisenskurs
clock18.00 - 21.00

Dato: 21. september
Tid: 18.00
Sted: NBFs lokaler, Nils Hansensvei 8, 0667 Oslo
Instruktør: Petter Vegel
Påmelding: info@bilsport.no
Pris: Kr. 800,- Senior / Kr. 400,- Junior

Deltakerantallet kan bli begrenset.