FULLT – Fører- og kartleserkurs i rally

07 des
NBF kurs, Førerlisenskurs
clock18.00 - 21.00

Dato: 7. desember 2020

Tid: 18:00

Sted: NBFs lokaler, Nils Hansens vei 8, Oslo

Instruktør: Petter Vegel

Påmelding: info@bilsport.no

Pris: Kr. 800,- (senior) / Kr. 400,- (junior)

Deltakerantallet kan bli begrenset.