Fører- og kartleserkurs Rally

02 des
Førerlisenskurs
clock18.00

Dato: 2. Desember

Tid: 18.00 (varighet ca. 3 timer)

Sted: NBF`s lokaler i Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo

Instruktør: Petter Vegel

Påmelding: info@bilsport.no

Pris: kr. 800,- (senior) / kr. 400,- (junior). Betales ved fremmøte.