Fører- og kartleserkurs Rally

27 jan
Førerlisenskurs

Dato: 27. Januar

Tid: 18.00 (varighet ca. 3 timer)

Sted: NBF`s lokaler i Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo

Instruktør: Petter Vegel

Påmelding: info@bilsport.no

Pris: kr. 800,- (senior) / Kr. 400,- (junior) Betales ved fremmøte.