Fører- og kartleserkurs Rally

23 jan
Førerlisenskurs

Dato: 23. Januar
Sted: NBF`s lokaler Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Tid: kl. 18.00
Instruktør: Petter Vegel
Påmelding: info@bilsport.no
Pris: 800,- Senior / kr. 400,- Junior

NB! Det må minimum være 10 deltakere for gjennomføring.