Fører- og kartleserkurs Rally

Dato: 3. juni

Stred: NBFs lokaler Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo

Tid: kl. 18.00

Instruktør: Petter Vegel

Påmelding: info@bilsport.no

Pris: kr. 800,- Senior / kr. 400,- Junior