Fører- og kartleserkurs Rally

Dato: 19. august 2019

Sted: NBFs lokaler i Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo.

Tid: Kl. 18.00 (varighet ca. 3 timer).

Instruktør: Petter Vegel

Påmelding: info@bilsport.no

Pris: kr. 800,- (senior) / kr. 400,- (junior) Betales v/ fremmøte.