Førerlisens karting

13 mai

Arrangør: NMK Ytre Namdal

Sted teori: Øyheim Høvleri, Næringsparkvegen 16, 7870 Grong
Sted praksis: GRONG Karting, Sanddøldalsvegen 10, 7870 Grong

Tid teori: Lørdag 13. mai 2023 Kl. 11.00
Tid praksis: fortløpende etter teori
Instruktør teori: Steinar Nilsen
Instruktør praksis: Per Otto Valskraa

Pris: Kr. 400,- junior/ Kr. 800,- senior (+ engangslisens og evnt. leie av gokart)

Påmelding: post@grongkarting.no