Førerlisenskurs Karting

10 aug
Karting, Førerlisenskurs
Arrangør: NMK Trøgstad

NMK Trøgstad inviterer til førerlisenskurs karting. (Debutant)

(Fra det året kandidaten fyller 7 år)

Arrangør: NMK Trøgstad

10. august  kl. 12:00
Lisenskurset er delt inn i en teoretisk og en praktisk del.
Instruktør: Anders Krogstad
Påmelding: krogstad96@hotmail.com
Kursavgift: Kr.500 senior