Kurs i håndtering av Nitrometan i forbindelse med Dragrace

05 apr
Dragrace, Førerlisenskurs, Funksjonærkurs
clock18:30-21:00

Norges Motorsportforbund og Norges Bilsportforbund har per dags dato en
dispensasjon fra kravet om totalforbud for privatpersoner for å håndtere nitrometan.
Dispensasjonen gir strenge retningslinjer, og det kreves eget kurs for å kunne benytte
nitrometan som drivstoff under dragrace løp.
Dispensasjonen gis til utøvere, men er kun gyldig sammen med lisens og medlemskap i
NMF eller NBF tilsluttet klubb.
NMF i samarbeid med NBF innkaller derfor aktuelle utøvere til kurs:
Dato: 5 april 2019
Sted: Scandic Oslo Airport, Ravineveien 15, 2060 GARDERMOEN
Tidspunkt: 18:30 – 21:00
Påmeldingsfrist: 10 mars 2019
Bindende påmelding: Lin Amundsen, drabike@mc.nmfsport.no
Kursavgift: 500,- som vil faktureres i etterkant.
Kursholdere: Egil Johnsrud, Lin Amundsen og Bjørn Reino Ankersen
Kursprogram:
– bakgrunn for dispensasjonen
– utøvers ansvar
– forbundenes ansvar
– forhandler sitt ansvar
– pålagte rutiner før, under og etter stevner
Kurset vil avsluttes med en teoretisk prøve, der man har mulighet til å samarbeide
underveis.
Ønsker man overnatting samt middag fredag etter kurset, bes dette oppgis ved
påmelding: