NBF Funksjonærkurs Teknisk TKR – UTSATT TIL 23. april

Norges Bilsportforbund inviterer til TKR kurs. Teknisk årskontrollør racing og drifting.

Forutsetningen er at man har TKC fra før. Kurset blir også satt opp digitalt.

Dato: 29. mars
Tid: Kl. 17.00-21.00
Instruktør: Tommy Kristiansen
Påmelding: info@bilsport.no
Pris: kr. 800,-

Det er klubben som melder på sine deltagtere.