NBF kurs: Løpssekretær

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 30.11.2018
Kl.14.00
Instruktør: Kari Stuveseth
Påmelding: info@bilsport.no
Pris: Kr. 800,-
Kursets varighet: 14.00-ca. 18.00
NB! Husk at det er klubben som melder på sin funksjonær.
Klubben blir fakturert etter kurset.