NBF kurs: Obligatorisk oppdateringskurs, samt kurs for nye instruktører Karting INFK

30 nov
Karting, Funksjonærkurs
clock12.00

Gokartsporten har de siste årene gjennomgått en stor utvikling teknisk og utstyrssiden. For å få en opplæring som samsvarer med dette er det utarbeidet nytt og utvidet kursmateriell for å ivareta opplæring, sikkerhet og kjøredisiplin etc.

Fra 2018 endret vi bestemmelsene om Førerlisenser for Rekrutt Trening/Debutanter og Foresatte med foresatt lisens samt oppdatering deler av opplærings materiellet.

I denne forbindelse inviterer vi deg som Instruktør til oppfriskningskurs/info.

Kursets varighet max 2 timer.

Pris for kurs nye instruktører: Kr. 800,-

Instruktør: Steinar Guttormsen

Har du spørsmål ta kontakt med Steinar Guttormsen tlf. 93443688.

Påmelding: info@bilsport.no

Husk at det er klubben som melder på, faktura sendes etter kurset.