NBF kurs: Obligatorisk oppdateringskurs, samt kurs for nye instruktører Karting INFK

30 nov
Karting, Funksjonærkurs
clock12.00

Avlyst på grunn av liten påmelding

Gokartsporten har de siste årene gjennomgått en stor utvikling teknisk og utstyrssiden. For å få en opplæring som samsvarer med dette er det utarbeidet nytt og utvidet kursmateriell for å ivareta opplæring, sikkerhet og kjøredisiplin etc.

Fra 2018 endret vi bestemmelsene om Førerlisenser for Rekrutt Trening/Debutanter og Foresatte med foresatt lisens samt oppdatering deler av opplærings materiellet.

I denne forbindelse inviterer vi deg som Instruktør til oppfriskningskurs/info.

Kursets varighet max 2 timer.

Pris for kurs nye instruktører: Kr. 800,-

Instruktør: Steinar Guttormsen

Har du spørsmål ta kontakt med Steinar Guttormsen tlf. 93443688.

Påmelding: info@bilsport.no

Husk at det er klubben som melder på, faktura sendes etter kurset.