NBF kurs: Oppdatering løpsleder og jury Evenes 14. april

14 apr
Funksjonærkurs
clock10.00

I 2023 startet NBF med oppdatering for løpsleder og jury. Denne oppdateringen er obligatorisk.

Søndag 14. april
Instruktør: Thomas Strand
Kl. 10.00-ca.13.00

Påmelding: info@bilsport.no

Påmeldingsfrist: 22. mars

Pris: Kr. 420,-

Det er klubben som melder på sine funksjonærer, og faktura sendes til klubben etter kurset.
Påmeldingen må inneholde navn, mailadresse og telefonnummer til funksjonæren.