NBF kurs: Oppdatering løpsleder og jury Oslo 11. februar

11 feb

I 2023 startet NBF med oppdatering for løpsleder og jury. Denne oppdateringen er obligatorisk.

Søndag 11. februar – Oslo
Instruktør: Thomas Strand
Kl. 10.00-ca.13.00

Påmelding: info@bilsport.no

Påmeldingsfrist: 5. februar

Pris: Kr. 420,-

Det er klubben som melder på sine funksjonærer, og faktura sendes til klubben etter kurset.
Påmeldingen må inneholde navn, mailadresse og telefonnummer til funksjonæren.