NBF kurs: Racecontroller (Lys)

Dato: 30.11.2018
Kl.14.00

Instruktør: Steinar Nilsen

Påmelding: info@bilsport.no
Pris: Kr. 800,-
Husk at det er klubben som melder på. Faktura sendes i etterkant til klubben.
Aldersgrense: 20 år.

Oppdatering av Racekontroll lisens

Alle som skal betjene lys (Racekontroll)under arrangement fra 01.01.2019 skal ha gjennomført oppdateringskurs.De neste kursene gjennomføres 20. oktober på NMK Sportsmøte og 30. november på NBF sin Bilsportkonferanse.De som har gjennomgått kurset etter oktober 2017 trenger ikke dette kursetPåmelding sendes til: info@bilsport.no