Obligatorisk oppdatering for årskontrollører TKCÅ/TKR/TKL Stjørdal

27 nov
Funksjonærkurs
clock11.00

Norges Bilsportforbund inviterer til obligatorisk oppdatering for årskontrollører TKCÅ/TKR/TKL.

Instruktør: Tommy Kristiansen
Påmelding: info@bilsport.no
Pris: kr. 400,-
Kl. 11.00-14.00.