Obligatorisk oppdateringskurs, samt kurs for nye instruktører Karting

19 feb
Karting, Funksjonærkurs
clock17.00

Gokartsporten har de siste årene gjennomgått en stor utvikling teknisk og utstyrsmessig. For å få en opplæring som samsvarer med dette er det utarbeidet nytt og utvidet kursmateriell for å ivareta opplæring, sikkerhet og kjøredisiplin etc.

Fra 2018 endret vi bestemmelsene om Førerlisenser for Rekrutt Trening/Debutanter og Foresatte med foresatt lisens samt oppdatering deler av opplærings materiellet.

I denne forbindelse inviterer vi deg som Instruktør til oppfriskningskurs/info, på følgende steder:

Kursets varighet max 2 timer.

NB! Kurs for nye instruktører starter kl. 19.00!
Pris for kurs nye instruktører: kr. 800,-

Har du spørsmål ta kontakt med Tom Vidar Kaasa tlf. 90950765 eller Steinar Guttormsen tlf. 93443688.

Påmelding til Tom Kaasa på mail: tom.kaasa@bilsport.no